Bireysel Emeklilik

Senin Bankan’da Bireysel Emeklilik Sistemi ile güvenli gelecek Senin! Küçük küçük birikimleri emekliliğinde büyük rahatlığa dönüştür.

Bireysel Emeklilik Sistemi’nde Neler Senin?

  • Küçük küçük taksitler ile büyük birikimler Senin! 150 TL’den başlayan aylık katkı payı ile geleceğine yatırım yaparsın.
  • Faizsiz birikim Senin! Tüm birikimlerin faizsiz bankacılık prensiplerine uygun; altın, hisse senedi ya da katılma hesabı gibi yatırım araçlarının yer aldığı fonlarda değerlendirilir.
  • %25 Devlet Katkısı Senin! Ödediğin aylık katkı payının %25’i kadar Devlet Katkısı emeklilik hesabına yatırılır.
  • Senin Bankan’da Bireysel Emeklilik Hesapları, Katılım Emeklilik tarafından yönetilmektedir.

Devlet Katkısı Nedir?

  • Katılımcı tarafından ödenen katkı paylarının %25’i oranında devlet tarafından katılımcının emeklilik hesabına ödenen tutardır.
  • Bir BES katılımcısı olarak, bir takvim yılı içinde alabileceğiniz devlet katkısı tutarı, ilgili yıla ilişkin brüt asgari ücret tutarının %25’ini geçemez.
  • Limit hesabı katılımcı bazında yapılır.
  • Devlet katkı payına ilk 3 yıl boyunca dokunmanız mümkün değildir. Üçüncü yılın sonunda %15'ini, altıncı yılın sonunda %35‘ini, onuncu yılın sonunda %60'ını alabilirsiniz. Devlet katkı payının tamamını ancak emekli olduğunuzda alabilirsiniz.
  • Devlet Katkısı’na ilişkin yeni düzenlemeye göre, devlete vergi ödemeyen ev hanımı ve çalışmayan kesimler de devlet katkı payından faydalanabilecek.
  • İşveren tarafından katılımcı adına ödenen katkı paylarına devlet katkısı ödenmez.

İşverenler, ücretli çalışanları adına ödedikleri katkı payını kanunen belirlenen limit dahilinde (ödendiği ayda elde edilen ücretin %15’i ve yıllık olarak asgari ücretin yıllık tutarı) ticari kazançlarının tespitinde gider olarak indirim konusu yapabilirler.

Senin Bankan Bireysel Emeklilik Planı

Asgari Katkı Payı 150 TL
Giriş Aidatı (Girişte) Yok
Kesintiler

Sözleşmenin 5. Yılı dolmadan önce ayrılma durumunda ertelenmiş giriş aidatı alınır. Her sözleşme yılı için ilgili takvim yılının ilk 6 ayında uygulanacak ABAÜ’ nün %8,5 ‘ine karşılık gelen tutarın sözleşmenin 5. Yılı sonuna kadar olan süreye karşılık gelen toplam tutarından ayrılma tarihine kadar yönetim gider kesintisi ve/veya ara verme kesintileri ve/veya peşin giriş aidatı olarak tahsil edilmemiş kısmı ertelenmiş giriş aidatı olarak birikimden indirilir.

Beşinci yılını dolduran kişilerde, ölüm veya maluliyet nedeniyle ya da emeklilik hakkını kullanarak ayrılanlardan ertelenmiş şekildeki giriş aidatı tahsil edilmez.

Birikim Üzerinden Alınan Yönetim Gider Kesintisi

1. yıl için ABAÜ X %8,5 TL
2. yıl için ABAÜ X %8,5 TL
3. yıl için ABAÜ X %8,5 TL
4. yıl için ABAÜ X %8,5 TL
5. yıl için ABAÜ X %8,5 TL

Katkı Payı Üzerinden Alınan Yönetim Gider Kesintisi

1. yıl için %0
2. yıl için %0
3. yıl için %0
4. yıl için %0
5. yıl için %0
Başvuru Kanalı Senin Bankan Mobil Uygulama

Senin Bankanlı Ol

+90(5
Bankanız Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş.’ne bildirdiğim/bildireceğim faks, telefon, e-posta vs. gibi bütün iletişim araçlarıma Bankaca her türlü ticari elektronik iletinin gönderilmesini ve bu iletilerin gönderilebilmesi amacıyla sınırlı olmak üzere, gerekmesi halinde kişisel verilerimin Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında işlenmesini 6563 sayılı Kanun ve ilgili mevzuata uygun olarak onayım/onayımız bulunmaktadır.