Turkuaz Katılma Hesap Detayları

  • Turkuaz Katılma Hesabı, TL / Dolar / Euro ve Altın cinsinde açılabilir.
  • TL, Dolar ve Euro için vade süresi minimum aylık olup, açılış bakiyesi 250 TL / Dolar / Euro'dur.
  • Altın için minimum bakiyenin 100 gram olması halinde vade süresi 1 aylık açılabilir. Bunun haricindeki tüm vadeler için minimum açılış bakiyesi 10 gramdır.
  • Hesabın minimum açılış bakiyesine kadar vade bozulmadan para çekilebilir, vade tarihinde kalan bakiye üzerinden kar payı ödenir.
  • Getiri oranı vade sonunda belli olmaktadır.
  • Hesaplama araçlarında ifade edilen kar payı miktarı o gün vadesi dolan Turkuaz Katılma Hesap’larına dağıtılan kar payını ifade etmektedir.
Stopaj Oranları
Vade 1 Aylık 3 Aylık 6 Aylık 1 Yıllık 1 Yıl+
TL  %15 %15 %15 %12 %10
Dolar / Euro %20 %20 %20 %20 %18
Altın %15 %15 %15 %15 %15

 

EURO Kar Paylaşım Oranları (%)
  Açılış Bakiyesi Alt Bakiye 1 Aylık (30-31 Gün) 3 Aylık (32-91 Gün) 6 Aylık (92-180 Gün) 1 Yıllık (181-364 Gün)
Klasilk 250 250 60-40 68-32 70-30 67-33
Gümüş 50.000 35.000 62-38 72-28 74-26 72-28
Altın 250.000 175.000 65-35 76-24 78-22 75-25
Platin 750.000 600.000 67-33 80-20 82-18 77-23
Platin+ 1.500.000 1.250.000 70-30 82-18 84-16 80-20
Stopaj Oranları     20% 20% 20% 20%

* Alt Bakiye, vade dönemi içerisinde para çekilmesi durumunda hesapta bulunması gereken minimum bakiyedir.

 

USD Kar Paylaşım Oranları (%)
  Açılış Bakiyesi Alt Bakiye 1 Aylık (30-31 Gün) 3 Aylık (32-91 Gün) 6 Aylık (92-180 Gün) 1 Yıllık (181-364 Gün)
Klasilk 250 250 62-38 63-37 70-30 67-33
Gümüş 50.000 35.000 66-34 67-33 74-26 72-28
Altın 250.000 175.000 70-30 71-29 78-22 75-25
Platin 750.000 600.000 74-26 75-25 82-18 77-23
Platin+ 1.500.000 1.250.000 76-24 77-23 84-16 80-20
Stopaj Oranları     20% 20% 20% 20%

* Alt Bakiye, vade dönemi içerisinde para çekilmesi durumunda hesapta bulunması gereken minimum bakiyedir.